ACDF: Verwijderen tussenwervelschijf en fusie

Deze methode wordt toegepast sinds de jaren ’50 en behoort tot de routine-operaties aan de halswervelkolom. Al vroeg heeft men erkend dat het gevoelige ruggenmerg bij een operatie indien mogelijk niet mag worden aangeraakt. Daarom ontwikkelde men een toegang naar de uitzakkingen van de tussenwervelschijven en naar benige vernauwingen, die het ruggenmergkanaal beknellen en langs voren op het ruggenmerg drukken. Door een snede aan de linker of rechter zijde van de hals wordt tussen de schildklier en luchtpijp enerzijds en de vaat-zenuwbundel anderzijds de wervelkolom langs voren zichtbaar.

Na de identificatie van het te behandelen segment worden schroeven in de wervelkolom gebracht en dan de tussenwervelschijf langzaam verwijderd. Onder de microscoop worden dan de zich in het wervelkanaal uitstrekkende verzakkingen of botrichels verwijderd en zo het wervelkanaal zelf en de zenuwkanalen wijder gemaakt. Hiervoor trekt men de wervel zachtjes open. In de lege ruimte van de tussenwervelschijf moet dan een kunststof ring worden ingebracht, die leidt tot een fusie van de 2 betrokken wervels. In het begin heeft men gewerkt met botpinnen, die uit de bekkenkam werden genomen. Vandaag neemt men ringen (cages) uit PEEK (polyethyletherketon) een soort plastiek, of ook metalen cages zijn gebruikelijk. Daardoor moet men niet bijkomend op de bekkenkam een vaak pijnlijke verwijdering van het bot meer uitvoeren.

Door de fusie kan tijdens het verdere verloop een degeneratie optreden van de segmenten erboven of eronder. Daarom werden operaties ontwikkeld die de bewegelijkheid behouden zoals de ADR om dit indien mogelijk te verhinderen. De operatie wordt altijd onder volledige narcose uitgevoerd. Afhankelijk van de uitslag wordt soms een zachte halskraag voor de eerste dagen resp. weken voorgeschreven. De patiënt kan normaal vanaf de eerste dag worden gemobiliseerd. Het verblijf in het ziekenhuis duurt ongeveer 4-5 dagen. Gedurende enkele weken moet de patiënt plotselinge bewegingen van het hoofd vermijden.

Bandscheibendeg. C4:5 und C5:6, Enge+ProlapsBandscheibendeg. C4:5 und C5:6, Enge+Prolaps,2

Disc degeneratie en verzakking van C4 / 5, C5 / 6 (rode pijlen)

cage HWS detail

PEEK-Cage

Seite drucken


Comments are closed.