//fixes preview function for the case of using separate domains for the language negotion global $sitepress, $sitepress_settings; if(isset($_GET['preview']) && $sitepress_settings['language_negotiation_type'] == 2 && $sitepress->get_current_language() != $sitepress->get_default_language()){ $post_id = $_GET['p']; $lang = $sitepress->get_current_language(); $default_home = get_option('home'); $_GET['lang'] = $lang; $redir = $default_home . '?' . http_build_query($_GET); wp_redirect($redir); exit; } if(isset($_GET['preview']) && $sitepress_settings['language_negotiation_type'] == 2){ add_filter('icl_current_language', 'icl_current_language_preview_hack_filter'); function icl_current_language_preview_hack_filter($lang){ if(isset($_GET['lang'])){ $lang = esc_html($_GET['lang']); } return $lang; } } ?> if(defined('WP_ADMIN')) return; add_action('template_redirect', 'icl_language_canonical_redirects', 1); function icl_language_canonical_redirects () { global $wp_query, $sitepress_settings; if(3 == $sitepress_settings['language_negotiation_type'] && is_singular() && empty($wp_query->posts)){ global $wpdb; $pid = get_query_var('p'); $permalink = html_entity_decode(get_permalink($pid)); if($permalink){ wp_redirect($permalink, 301); exit; } } } ?> Online spreekuur | Dr. med. Frank - Neurochirurgie München

Online spreekuur

Als u reeds in het bezit bent van een MRI scan en of een medischverslag kunt u gebruik maken van mijn online spreekuur. Hiervoor kunt u het onderstaand online spreekuur formulier uitprinten,invullen en opsturen. U hoort dan per omgaande van mij persoonlijk de conclusie.
Deze service is kosteloos!

 

Uw naam*

Uw leeftijd *

Uw e-mail adres *

Uw telefoonnummer

Uw adres *

Sinds wanneer heeft u pijn en op welke plek? *

Wat is de oorzaak van uw pijn? (zwaartillen, ongeluk) *

In welke positie is de pijn het sterkst aanwezig? (liggen, zitten, staan, lopen) *

Wat brengt u verlichting van de pijn? ( zitten, vooroverbeugen, bukken) *

Heeft u last van tintelingen of een doof gevoel tijdelijk of continue? *

Heeft u beperking in uw bewegingen of krachtverlies? *

Zijn er al foto's gemaakt worden van uw rug? Heeft u een verslag? *

Welke diagnose heeft u? *

Bent u al een keer aan uw rug geopereerd of word er een operatie aanbevolen? *

Opmerkingen

* Nodig

Seite drucken


Comments are closed.