//fixes preview function for the case of using separate domains for the language negotion global $sitepress, $sitepress_settings; if(isset($_GET['preview']) && $sitepress_settings['language_negotiation_type'] == 2 && $sitepress->get_current_language() != $sitepress->get_default_language()){ $post_id = $_GET['p']; $lang = $sitepress->get_current_language(); $default_home = get_option('home'); $_GET['lang'] = $lang; $redir = $default_home . '?' . http_build_query($_GET); wp_redirect($redir); exit; } if(isset($_GET['preview']) && $sitepress_settings['language_negotiation_type'] == 2){ add_filter('icl_current_language', 'icl_current_language_preview_hack_filter'); function icl_current_language_preview_hack_filter($lang){ if(isset($_GET['lang'])){ $lang = esc_html($_GET['lang']); } return $lang; } } ?> if(defined('WP_ADMIN')) return; add_action('template_redirect', 'icl_language_canonical_redirects', 1); function icl_language_canonical_redirects () { global $wp_query, $sitepress_settings; if(3 == $sitepress_settings['language_negotiation_type'] && is_singular() && empty($wp_query->posts)){ global $wpdb; $pid = get_query_var('p'); $permalink = html_entity_decode(get_permalink($pid)); if($permalink){ wp_redirect($permalink, 301); exit; } } } ?> Operatie methodes | Dr. med. Frank - Neurochirurgie München

Operatie methodes

Hieronder wil ik het scala aan behandelingen beschrijven de beschreven symptomen. Houd er rekening mee dat elke behandeling wordt nauwkeurig en individueel gepland om maximaal succes te garanderen.

 

 

Seite drucken


Comments are closed.