Elektrische zenuw stimulatie (SCS) biedt veelal uitkomst in die gevallen van chronische pijn, waarbij een sterke neuropathische component op de voorgrond treedt.

Spinal Cord Stimulation (SCS)
Nervus vagus stimulatie (NVS) bij therapieresistente depressies