Steeds vaker vindt bij spinale stenosen in de wervelkom van de lende ook een verschuiving van de wervellichamen plaats, d.w.z. de wervellichamen staan niet meer exact over elkaar, maar zijn lichtjes trapvormig over elkaar geplaatst. Deze, als olisthesis of spondylolisthesis genoemde diagnose vereist bijzondere opmerkzaamheid. In de eerste plaats kan hier daadwerkelijk een instabiele situatie bestaan, die pijnlijk is (zog. ‘echte’ listhesis), hier moet men een stabilisatie uitvoeren. Vaker is er echter bij patiënten met spinale stenose sprake van een zogenaamde degeneratieve of pseudolisthesis. Hier is sprake van een verschuiving van het wervellichaam ZONDER uitgesproken instabiliteit, zodat men met een nieuwe dynamische stabilisatie zonder schroefverbinding besparend kan opereren. Sinds begin 2012 pas ik deze nieuwe methode toe en heb zeer bevredigende resultaten.

Ik implanteer nadat benige decompressie (zoals hierboven) heeft plaatsgevonden, ter verhindering van het verzwakken een dynamische stabilisatie in de vorm van twee titaanveren met definitieve voorspanning van de firma Sympirica Spine Inc. (USA). De dynamische stabilatie wordt rond de doornuitsteeksels zonder schroeven geïmplanteerd en veroorzaakt een effectieve bewegingsbegrenzing.

Limiflex System
(met dank Fa. Sympirica Spine INC.)

Limiflex System

Pseudolisthesis op röntgen: groene pijl -> normaal segment
Rode pijl -> segment met voorwaartse positie van de bovenste wervel over de onderste rand

Pseudolisthesis op röntgen

Benige spinale stenose

Benige spinale stenose zonder vervanging van de wervel (groene pijl) in de segmenten L2/3 en L3/4.
Benige spinale stenose met vervanging van de wervel (rode pijl) in het segment L4/5.