Carpale-tunnelsyndroom

Het carpale-tunnelsyndroom is een klachtenpatroon veroorzaakt door een beknelling van de nervus medianus (de middelste armzenuw) in het verloop van de carpale tunnel. Dit is een nauw kanaal gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad tussen pink- en duimmuis aan het begin van de handpalm. De klachten worden veroorzaakt door beknelling van de zenuw en bestaan uit een tintelend of pijnlijk gevoel in de hand en de vingers en vooral het verzorgingsgebied van deze zenuw, dat wil zeggen de duim, wijs- en middelvinger en een deel van de ringvinger. Ook kan een doof gevoel van de vingertoppen ontstaan en een verminderde kracht waardoor gemakkelijk dingen uit de hand kunnen vallen.
In de nacht nemen de klachten vaak in ernst toe waardoor men er wakker van kan worden. Soms komt het carpaletunnel syndroom aan beide handen voor.
Heeft de patient continue pijn of zelfs krachtverlies moet gekozen worden voor een microchirurgische decompressie.

Sulcus ulnarissyndroom

Dit is een beknelling van de ulnariszenuw (elleboogszenuw) ter plaatse van het gootje aan de elleboog, vaak door de overkruisende ligamenten of spieren. De zenuw ligt hier erg oppervlakkig, juist onder de huid, in een groeve in het bot. Herhaalde druk op de zenuw kan eveneens een beschadiging veroorzaken. Pijn, tintelen en doofgevoel, als ook krachtsverlies aan de hand treden daardoor op. Heeft de patient continue pijn of zelfs krachtsverlies moet gekozen worden voor een microchirurgische decompressie.

Schematisch beeld:
1.) Humerus
2.) Nervus ulnaris
3.) Radius
4.) Sulcus nervi ulnaris

Loge de Guyon syndroom

De elleboogzenuw (nervus ulnaris) loopt vanaf het polsgebied door een tunnel met de naam “Loge de Guyon”. De symptome zijn te vergelijken met de symptome van het ulnarissyndroom. Ook hier kiest men voor een microchirurgische decompressie.

Schematische beeld:
1.) Humerus
2.) Nervus ulnaris
3.) Radius
4.) Loge de Guyon

Tarsal-tunnelsyndrom

Het tarsal-tunnelsyndroom is een beknelling van de zenuwen in het bereik van de voorvoet.
Hier is ook een decompressie mogelijk.