Hernia in de lage rug

De hernia in de lage rug is de meest voorkomende aandoening die tot arbeidsongeschiktheid leidt. De pijn komt meestal heel plotseling en kan bij elke beweging gebeuren, b.v sokken aantrekken of gewoon opstaan. De meeste patienten hebben al dagen of weken van te voren een dof gevoel in de rug of spit, wat een teken van degeneratie van de tussenwervelschijf kan zijn. De pijn verandert plotseling als de hernia uitpuilt¸ dan voelt de patient een elektrische pijn die in het been uitstraalt. Meestal vind je hier ook een doofgevoel, tintelingen en krachtverlies. De behandeling in de akute phase is meestal met behulp van medicijnen en fysiotherapie.
Bij het optreden van krachtsverlies, reflexstoornissen en verlies van controle op sluitspieren van darmen en urinewegen moet dringend uitgebreid onderzoek gedaan worden; het beste hier is meestal de MRI scan.
De meeste hernias hoefen niet geopereerd te worden, wel is een operatie noodzakelijk indien de boven genoemde symptomen optreden. Ook als de pijn ondragelijk is, moet aan een operatie gedacht worden. De wijd verbreide zenuwinjectie (PRT) is als pijnbestrijding aan te zien. Indien deze methode ook niet helpt dan dient men aan een operatie te denken.
Is de hernia dusdanig groot dat deze compleet in het wervelkanaal ligt moet geopereerd worden.
Er bestaan verschillende operatie methoden, die van open, minimal invasief tot endoscopisch reiken.

MRI lumbale wervelkolom: groote hernia L4/5

Vernauwing van het wervelkanaal (stenose)

Oorzaak:
De degenerative veranderingen van de tussenwervelschijf en dien ten gevolge de wervelgewrichtjes zijn waarschijnlijk de oorzaak voor de botuitstulpingen die met de jaren ontstaan en uiteindelijk het spinaalkanaal en de uittreedplaats van de zenuw vernauwen. Ook overbelasting op jonge leeftijd kan de oorzaak zijn van de vroegtijdige degeneratie. Soms glijdt de wervel naar voren (glijwervel) en vernauwt daardoor het wervelkanaal.
Van de vernauwing zijn meestal meerdere etages betroffen, het meest voorkomend de etages L3-L4 en L4-L5.

Klachten:
De klachten ontwikkelen zich meestal sluipend met rugpijn na een wandeling of na langer staan.
Zitten geeft meestal verlichting net als bukken.
Bij ernstige vernauwing neemt de loopafstand steeds meer af, soms zijn slechts nog maar een paar stappen mogelijk. In dit stadium klaagt de patient niet alleen over rugpijn maar ook over een doof-en moegevoel in het been of de voet, meestal aan beide kanten. Uiteindelijk is ook het draaien in bed pijnlijk en de nachtrust gestoord.
Bij stenose treden, integenstelling tot de hernia verlammingsverschijnselen eerder in een laat stadium op. Het hoofdprobleem hier is de verminderde mobiliteit en de steeds terugkomende pijn die zodanig kan opspelen met het gevoel alsof de rug „breekt“.

Diagnostik:
Vandaag de dag is de zorgvuldige anamnese, en lichamelijk- en neurologische onderzoek het meest belangrijkst voor een goede diagnose. Verder zijn meestal een MRI, CT en röntgen foto‘s noodzakelijk om de exacte diagnose te kunnen stellen. Doel van de behandeling zijn vermindering van de pijn en de verbetering van de mobiliteit. In het begin helpen meestal nog conservative methodes zoals fysiotherapie, warmte en massage.
Maar als de pijn en de immobiliteit meer en meer toenemen, blijft alleen nog de mogelijkheid van een operatie. Op dit moment bestaan er verschillende ingrijpende operatietechnieken die een verstijving van de wervelkolom noodzakelijk maken. Ik ben al jaren wetenschappelijk bezig om een operatie techniek te ontwikkelen en te verbeteren die minder ingrijpend is en behoedzaam de zenuwen vrijlegd zodat een verstijving niet nodig is. In tegenstelling tot de gebruikelijke methode (laminectomie) voorkom ik een instabiliteit van de rug door een microscopische techniek. Ik verwijder zorgvuldig alleen die op het zenuwweefsel drukkende botwoekeringen en verwijder natuurlijk ook een mogelijke extra hernia.
Mijn ervaring heeft aangetoond dat het resultaat alleen dan goed is als de stenose in alle etages verwijderd word. Vandaar is het soms noodzakelijk een operatie in meerdere etagen uit te voeren. Het grote voordeel van mijn operatie methode is dat de patient direkt na de operatie weer kan staan.
Studies laten zien dat patienten met vroegtijdige mobilisatie na de ingreep sneller herstellen.Toch heeft de zenuw die jaren lang bekneld heeft gezeten, tijd nodig om zich te herstellen wat soms maanden kan duren.

MRI lumbale wervelkolom: vernauwing van het spinalcanal ( pijlen), resterende ruimte groene pijl

MRI in sagittale beeld: normale spinalcanal groene pijlen, vernauwing roode pijlen